EN PL
7th December
CEE Edu Digital Summit

Lublin 2022

arrow-down.svg
triangle

CEE Edu Digital Summit Lublin 2022

7 grudnia

Cyfrowa transformacja zmienia oblicze każdego sektora i dziedziny w gospodarce, administracji publicznej i życiu społecznym. Edukacja nie stanowi wyjątku od tej reguły. System nauczania i pozyskiwania wiedzy i kompetencji stoi przed wyjątkowym wyzwaniem. Edukacja musi nie tylko dotrzymać kroku transformacji cyfrowej i włączać technologie w proces dydaktyczny, ale też jednocześnie przygotować młodzież i obywateli aktywnych na rynku pracy do poruszania się w cyfrowej rzeczywistości. Dołącz do nas podczas CEE Edu Digital Summit. Wspólnie przyjrzymy się poziomowi cyfryzacji edukacji w państwach Europy Środkowo-Wschodniej i porozmawiamy o najważniejszych wyzwaniach stojących przed nowoczesną, innowacyjną i gotową na cyfrową przyszłość edukację w naszym regionie Europy.

Przedstawiciele władzy nadający kształt edukacji, a w szczególności odpowiedzialni za proces jej cyfryzacji, dostawcy narzędzi usług cyfrowych, eksperci w dziedzinie przemian na rynku pracy, badacze, przedstawiciele branży cyfrowej oraz inni specjaliści z całego regionu spotkają się 7 grudnia 2022 w Lublinie, by rozmawiać o:

 • Pozycji edukacji na cyfrowej mapie transformacji państw regionu Inicjatywy Trójmorza
 • Technologiach cyfrowych dla edukacji
 • Cyberzagrożeniach i odporności nowoczesnej edukacji na niebezpieczeństwa jutra
 • Zawodach jutra i przemianach na cyfrowym rynku pracy
 • I nie tylko…

Wspólnie wyznaczmy kurs dla cyfrowej edukacji w Europie Środkowo-Wschodniej!

Partners

partners.svg
partners.svg
partners.svg
partners.svg
partners.svg
partners.svg
partners.svg
partners.svg

Patronat honorowy:

MinisterEdukacjiINauki.png
SekretarzStanu.png
PatronatMarszalka.png

Patronat medialny:

logo_PAP_cmyk_pl.png
PolskieRadioLublin.png
Perspektywy

AGENDA

SCENA 1 (GŁÓWNA)
SALA S2
09:30
EDU WYZWANIA

Transformacja cyfrowa przenika każdy sektor i aspekt gospodarki, administracji publicznej i życia społecznego. SPosób, w jaki przekazujemy wiedzę i uczymy się nie jest wyjątkiem. Czy systemy edukacji państw Europy Środkowo-Wschodniej są gotowe, by wyposażyć młodzież i obywateli aktywnych zawodowo w kompetencje niezbędne na cyfrowym rynku pracy? W jakim stopniu wykorzystujemy innowacyjne, cyfrowe narzędzia w naszych szkołach i uczelniach? Poznajmy kluczowe wyzwania stojące na drodze nowoczesnej, cyfrowej edukacji w Europie Środkowo-Wschodniej.

 • Michał KANOWNIK, Prezes Związku Cyfrowa Polska
09:40
WYSTĄPIENIA GOŚCI SPECJALNYCH

Pionierzy przemian w edukacji i jej cyfryzacji podzielą się swoją opinią i nadadzą ton nadchodzącej dyskusji.

 • Justyna ORŁOWSKA, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech, Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki ds. Transformacji Cyfrowej
 • Bartłomiej BAŁABAN, Członek Zarządu Województwa Lubelskiego
10:00
PANEL OTWARCIA
Mapa drogowa cyfryzacji państw Trójmorza

Państwa Europy Środkowo-Wschodniej znajdują się na zróżnicowanym poziomie cyfryzacji. Przyspieszenie transformacji stanowi jednak priorytet dla wielu z nich. Wg. europejskiego indeksu cyfrowej gospodarki i społeczeństwa (Digital Economy and Society Index) większośc państw regionu plasuje się poniżej średniej unijnej. Jaką pozycję zajmuje edukacja na regionalnej mapie transformacji cyfrowej? Czy poświęcamy tej kwestii wystarczająco wiele uwagi i przeznaczamy na cyfryzację edukacji dostateczne środki? Jaką rolę w przemianach edukacji odgrywa sektor prywatny i publiczny?

Panel dyskusyjny otwarcia pozwoli na konfrontację poglądów nt. cyfryzacji sposobów przekazywania i pozyskiwania wiedzy i umiejętności oraz opinii dot. największych wyzwań przed edukacją przyszłości pośród przedstawicieli władz, badaczy i liderów branży dostarczającej narzędzia dla nowoczesnego nauczania.

Moderator:

 • Michał GIERSZ

Paneliści:

 • Alexander ANGELOV, PhD, Member of the Innovative Schools Commission, Ministry of Education and Science, Bulgaria
 • Gustáv BUDINSKY, Ministry of Education, Science, Research and Sports, Slovakia
 • Valeria DJUKIC, Education and Government Relations Lead at ANTHILL, Digital National Alliance, Bulgaria
 • Michał KANOWNIK, Prezes Związku Cyfrowa Polska
 • Maria RAHAMAGI, Founder of Edumus, Estonia
 • George SARBU, Community Manager Innovation Labs, Romania
 • Przedstawiciel Ministerstwa Edukacji i Nauki* - tbc
11:00
FINAŁ KONKURSU ZWIĄZKU CYFROWA POLSKA I CENTRUM GOVTECH POLSKA „Moja wymarzona lekcja z wykorzystaniem Laboratoriów Przyszłości”
11:15
Przerwa kawowa
11:30
EDU WYZWANIE 1: TECHNOLOGIA

Nowe, cyfrowe technologie oferują narzędzia i metody mogące zrewolucjonizować sposób, w jaki przekazujemy wiedzę i umiejętności. Postęp technologiczny zachodzi w niespotykanym kiedykolwiek wcześniej tempie. Jak ocenić potencjał, możliwości i użyteczność wschodzących technologii dla edukacji? Czy tablica interaktywna jest faktycznie lepsza od kredy?

Porozmawiajmy o tym, jak identyfikować wartościowe technologie cyfrowe, skąd pozyskiwać środki na ich wdrażanie i wspólnie postarajmy się odpowiedzieć na pytanie, czy nowe znaczy lepsze w kontekście sposobów nauczania.

Wprowadzenie:

 • Justyna ORŁOWSKA, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech, Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki ds. Transformacji Cyfrowej

Moderator:

 • Jeremi JĘDRZEJKOWSKI, dziennik „Rzeczpospolita”

Paneliści:

 • Märt ARO, Head of the Board, EdTech, Estonia
 • Paweł CZERWONY, Head of Education in Google, CEE
 • Grzegorz NAPIERALSKI, Sejm, RP, Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowych Technologii
 • Justyna ORŁOWSKA, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech, Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki ds. Transformacji Cyfrowej
 • Agnieszka OLSZEWSKA, założycielka i prezes Edison Primary School
 • Anna RYWCZYŃSKA, Kierownik Zespołu Edukacji Cyfrowej, NASK-PIB
12:30
EDU WYZWANIE 2: CYBERZAGROŻENIA

Transformacja cyfrowa definiuje na nowo naszą pracę, naukę i życie społeczne. Niestety, zmienia także oblicze przestępczości. Minione lata, a szczególnie ostatnie miesiące przyniosły niespotykany wręcz wzrost liczby ataków i incydentów cyfrowych w sektorze prywatnym i publicznym. Edukacja wdrażając narzędzia cyfrowe na szeroką skalę musi liczyć się z tymi zagrożeniami.

Jakie cyfrowe zagrożenia i ryzyka dotyczą edukacji? Jak skutecznie chronić dane gromadzone przez szkoły, uczelnie i wszystki instytucja zaangazowane w oświatę? Porozmawiajmy o zagrożeniach ery cyfrowej i dowiedzmy się, jak zapewnić cyfrowe bezpieczeństwo i odporność cyfrowe edukacji.

Wprowadzenie:

 • Marta WOJTAS, Fundacja Dajmy Dzieciom Siłę

Moderator:

 • Błażej PROŚNIEWSKI, Polskie Radio

Paneliści:

 • Prof. ucz. dr hab. inż. Agnieszka GRYSZCZYŃSKA, Prokuratura Krajowa, Członek Rady ds. Cyfryzacji
 • Piotr MAZUREK, Pełnomocnik Rządu do spraw polityki młodzieżowej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Mateusz MROZEK, Kierownik Działu Przeciwdziałania Dezinformacji, NASK-PIB
 • Krzysztof KIRYCZUK, dziennikarz, Radio Zet, nauczyciel dziennikarstwa i edukacji medialnej w 75. Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Warszawie
 • Marta WOJTAS, Fundacja Dajmy Dzieciom Siłę
13:30
Przerwa obiadowa
14:00
EDU WYZWANIE 3: ZAWODY PRZYSZŁOŚCI

Jedni twierdzą, że powszechna automatyzacja i implementacja SI przyczynią się do gwałtownego zaniku miejsc pracy i położą kres całym branżom w gospodarce regionu i świata. Inni zwracają uwagę, że widzimy właśnie, jak powstają zupełnie nowe zawody przyszłości, a na rynku otwierają się zupełnie nowe miejsca pracy w branżach przyszłości, o których wczoraj nawet nie śniliśmy. Jedno jest pewne: stoimy przed wyzwaniem przygotowania młodzieży i aktywnych zawodowo obywateli na trwające i nadchodzące przemiany na rynku pracy.

Jakie kompetencje cyfrowe są niezbędne, by poruszać się po rynku pracy przyszłości? Czy obywatele Europy Środkowo-Wschodniej posiadają te umiejętności, lub starają się je pozyskać? Czy przemiany, które obserwujemy to zagrożenie, czy też szansa? Jak dotrzeć z niezbędną wiedzą do osób, które zakończyły już ścieżkę edukacji? Porozmawiajmy o zawodach przyszłości.

Wprowadzenie:

 • Mario LELOVSKY, IT Association of Slovakia (ITAS)

Moderator:

 • Paweł ORLIKOWSKI, InnPoland.pl

Paneliści:

 • Anna CZACHAROWSKA-RYBKOWSKA, Cisco Poland
 • Jacek STANISZEWSKI, Dyrektor Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego DobraTu im. Tosi Kozłowskiej w Warszawie
 • Mario LELOVSKY, IT Association of Slovakia (ITAS)
 • Joanna SEKUŁA, Wiceprzewodnicząca Komisji Nauki, Edukacji I Sportu, Senat RP
 • Ignacy ŚWIĘCICKI, Kierownik Zespołu Gospodarki Cyfrowej, Polski Instytut Ekonomiczny
 • Kamil ZJAWIONY, Wiceprezes Zarządu Strefy Edukacji
15:00
EDU WYZWANIE 4: FUNDUSZE

Rewolucja cyfrowa nie jest możliwa bez zapewnienia odpowiednich zasobów. Jak zagwarantować środki finansowe na potrzeby transformacji w edukacji? Czy szkoły i uniwersytety traktują cyfryzację jako priorytetową inwestycję, czy przykrą konieczność i źródło nieuzasadnionych wydatków?

Skąd pozyskiwać pieniądze na pilne przemiany? Czy dostęp do nich jest sprawiedliwy i powszechny? Jak przekonywać borykające się z ograniczonym zasobem finansowym jednostki do inwestycji w narzędzia cyfrowe? Porozmawiajmy o funduszach na budowę cyfrowej edukacji przyszłości.

Wprowadzenie:

 • Mateusz RAFAŁ, Zastępca Dyrektora Departamentu Transformacji Cyfrowej, Ministerstwo Edukacji i Nauki

Moderator:

 • Michał GIERSZ

Paneliści:

 • Mikołaj BOBIŃSKI, Large Enterprise Leader, Lenovo Poland
 • Tomasz CHOMICKI, Dyrektor ds. rozwoju biznesu, Samsung Electronics Polska
 • Paweł LEWANDOWSKI, Podsekretarz Stanu ds. Cyfryzacji, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Mateusz RAFAŁ, Zastępca Dyrektora Departamentu Transformacji Cyfrowej, Ministerstwo Edukacji i Nauki
 • Wojciech SZAJNAR, Dyrektor, Centrum Projektów Polska Cyfrowa
 • Mindaugas UBARTAS, INFOBALT, Lithuania
16:00
Zakończenie konferencji
SCENA 2
SALA S4
11:15
FIRESIDE CHAT
 • Moderator: Paweł ORLIKOWSKI, InnPoland.pl
 • Gość: Kamil WROŃSKI, najmłodszy student w Polsce, Politechnika Lubelska
11:30
PREZENTACJA

Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w sektorze edukacyjnym na przykładzie krajów będących liderami technologicznymi. Na co warto zwrócić uwagę w nadchodzących projektach edukacyjnych?

 • Beata GALAS, Google For Education
12:00
PREZENTACJA

Budowanie kompetencji cyfrowych w oparciu o najnowsze rozwiązania Lenovo.

 • Sylwester WÓJCIK, Lenovo Poland
PRZERWA
13:30
FIRESIDE CHAT
 • Moderator: Jeremi JĘDRZEJKOWSKI „Rzeczpospolita”
 • Gość: Agnieszka OLSZEWSKA, założycielka i prezes Edison Primary School/ Founder and President of Edison Primary School
13:45
PREZENTACJA
 • Andrzej SMUTEK, konsultant techniczny ds. przedsprzedaży, HP
14:15
PREZENTACJA
 • Dorota MADEJ, Cortland, autoryzowany specjalista ds. edukacji Apple
SIDE EVENT
SALA S3
08:30 - 10:00
CEE EDU ROUNDTABLE

Zapraszamy do udziału w spotkaniu przedstawicieli uczelni wyższych z regionu państw Trójmorza, które poświęcone dyskusji o rozwoju edukacji wyższej. Będzie to również pierwszy krok do zawiązania współpracy pomiędzy uczelniami z regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Organizator: Politechnika Lubelska

OGLĄDAJ ONLINE